Avaleht

KVVK Tööd OÜ  pakub KVVK (kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni) valdkonnas konsultatsiooni, ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelvalve teenust peatööettevõtu firmadele, kohalikele omavalitsustele, suurematele omanikujärelvalve firmadele ja korteriühistutele, s.h. pakub FIDIC lepingutingimustel baseeruvate lepingutele Inseneri teenust ja ehitustööde hankedokumentide koostamist ning hangete läbiviimist.