Omanikujärelvalve, FIDIC lepingu baasil Inseneri teenus
  Projektijuhtimise teenus
  Konsultatsiooni teenus, hankedokumentatsiooni koostamine ja hangete läbiviimine

 

 

 

 

 

 

   
 
Konsultatsiooni teenus, hankedokumentatsiooni koostamine ja hangete läbiviimine
Prindi
 
 

Ettevõtte eripäraks võrreldes konkurentidega on lisaks Ehitusseaduses toodud kohustustele pakkuda Tellijale esmast nõustamist tehniliste lahenduste ja projekteerija ning ehitaja valikul, s.h. hankedokumentatsiooni koostamine ja hangete läbiviimine. Nimelt projekteerijalt ja ehitajalt soovitud lõpptulemi saavutamiseks on vajalik koostada täpne lähteülesanne, määratleda töövõtupiirid ja tagada korraliku töövõtulepingu olemasolu. Kõike seda teenust suudame pakkuda, s.t. Tellija nõustamist ja abistamist kõigis KVVK (kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni) töövõtte puudutavates teemades.
Registreering Majanduse Tegevuse Registris: EEJ001939, EEK000603, EPE000490