Teostatud tööd 2010

Omanikujärelevalve teenus - Mardi 12 Tallinn kortermajade välistrasside ehitus, vundamentide soojustamine ja hooviala korrastamine.