Teostatud tööd 2012

Valga maakonna veemajandusprojekt – Tõrva linn veetöötlusjaama projekteerimis-ehitustööde Inseneri ja omanikujärelevalve teenus (riigihanke reg.nr. 128652)

Tõrva linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine (riigihanke reg.nr. 135050) - hankedokumentatsiooni koostamine ja hanke läbiviimine

Tõrva linna reoveepuhastusjaama projekteerimis-ehitustööd (riigihanke reg.nr. 135177) - hankedokumentatsiooni koostamine ja hanke läbiviimine