Firmast

KVVK Tööd OÜ on asutatud 13.04.2009 aastal osaühinguna.
Omanikujärelvalve turul on senini käsitletud KVVK (küte, ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon) süsteeme kui üldehituse ühte osa, mis aga ei rahuldada täna enam nõudlike klientide kõiki vajadusi. Samas energiatõhususe aktuaalsusega, rohelise mõtteviisi populaarsuse kasvuga ja muudatustega seadusandluses on kasvanud Tellijate teadlikus ja nõudlikus, karmistunud keskkonna ja ehitusalased nõuded, mis kõik omakorda nõuavad omanikujärelvalve teenuste valdkonnas järjest enam  spetsialiseerumist.
KVVK Tööd OÜ  pakub KVVK (kütte, ventilatsiooni, veevarustuse ja kanalisatsiooni) valdkonnas konsultatsiooni, ehitusprojektide juhtimise ja omanikujärelvalve teenust peatööettevõtu firmadele, kohalikele omavalitsustele, suurematele omanikujärelvalve firmadele ja korteriühistutele, s.h. pakub FIDIC lepingutingimustel baseeruvate lepingutele Inseneri teenust ja ehitustööde hankedokumentide koostamist ning hangete läbiviimist.
Ettevõte omab eelmainitud teenuse pakkumiseks vajaliku kvalifikatsiooniga ja töökogemusega tööjõudu ning vajalikke registreeringuid Majanduse Tegevuse Registris (MTR nr. EEJ001939, EEP001591, EEO001895, EEK000603, EEH004035, EPE000490). Ettevõtte töötajad tunnevad 14 aastat kohalikku ehitusturgu ja on ise tuntud ehitusturul.
Täna tegutseb ettevõte kahe töötajaga- Ants Hermann ja Raivo Kraak. Mõlemal töötajal on ettevõtte teenuste pakkumiseks vajalik erialane kvalifikatsioon (kaks magistrikraadi, millest üks on tehnikamagistri kraad veemajanduse erialal) ning 15 aasta pikkune töökogemus õpitud erialal. Raivo Kraak on täna spetsialiseerunud keskkonnaalastele veemajanduse projektidele ja Ants Hermann hoonete tehnosüsteemide rajamisele. Kõik töötajad valdavad kõnes kui kirjas vähemalt kahte võõrkeelt. Töökeeltena on võimalik kasutada inglise, soome ja vene keelt.
Ettevõtte töötajate senisteks suuremateks projektideks on olnud: Tartu Kliinikumi ventilatsiooni ja jahutuse ehitustööde juhtimine, Tallinna Lennujaama Reisiterminali Laiendus- kõigi eriosaliste tööde juhtimine, Tartu Kaubamaja ventilatsiooni ehitustööde juhtimine, Ülemiste Kaubanduskeskuse kütte ja ventilatsiooni ehitustööde juhtimine, Kalevi Kommivabriku ventilatsiooni, kütte, veevarustuse ja kanalisatsiooni tööde juhtimine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustööd Puurmani vallas, Põlva linnas ja vallas, Võru linnas ning Tartu linna vee- ja reoveevõrgustiku laiendamine ja renoveerimine.
Ettevõtte teenuste turuna vaadatakse esialgu ainult Eestit, pakkudes sealjuures teenust üle Eesti, s.t. tuleme ise kliendi juurde.